gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving

Vrijdag 14 november 2014 om 14.30 in Antwerpen: lezing over mijn online-adviezen aan ouders (LINK)

adviezen voor ouders                      

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit


délinquance juvénile     

De onmisbare rol van Europa Door de interne ontwrichting die de multiculturele samenleving in Europa heeft teweeggebracht, verzaakt Europa aan haar rol in de wereld.

and© Juliaan Van Acker 2014