Liberale graaiers en onbeschaamde immigranten

De westerse, en meer specifiek de Europese beschaving heeft christelijke en joodse wortels. Het gaat om waarden en normen die de ware roeping van de mens aangeven. Het christendom leert, in de woorden van paus Franciscus, het volgende:

Heb jouw vijanden lief

Zegen diegene die kwaad over jou heeft gezegd

<