https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

1. Hoe zullen we  leven in 2022?

Mission statement: de kerngedachte die de inspiratie is van mijn teksten bestaat uit drie doelen:  (1) alle kinderen, meisjes en jongens, moeten overal ter wereld onderwijs kunnen volgen van hoge kwaliteit; (2) overal moeten de mensen menswaardig kunnen leven en (3) in alle landen moeten de mensen goede rentmeesters zijn over de natuur.


§ 1. Hoe zullen we leven in 2022?

(Deze tekst werd in de zomer van 2019 geschreven. Nu de coronapandemie toeslaat, wordt onderstaande misschien werkelijkheid in de nabije toekomst. De economie en de sociale spanningen zullen er ons toe dwingen. Het onderstaande lijkt nu onzinnig. Bij zeer ingrijpende gebeurtenissen zullen de mensen met de neus op de feiten worden gedrukt en dan zal het uitermate snel gaan. Europa zal zichzelf terug gevonden hebben en de bakermat worden van de Nieuwe Beschaving)

Mannen en vrouwen zullen maximaal 18 uur in de week werken.

Iedereen vervult na zijn opleiding of vanaf 18 jaar een tweejarige militaire dienstplicht.

Tijdens die dienstplicht leert men een tweede beroep, namelijk een vak waar tekorten zijn en die noodzakelijk zijn voor de samenleving (bouwvakker, elektricien, loodgieter, verzorger, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, leerkracht,…).

Dit tweede beroep oefent men uit tijdens de vrije tijd in de zogenaamde netwerken van solidariteit.

Dank zij de 18-urige werkweek kunnen de ouders hun eigen kinderen opvoeden en voldoende aandacht geven. Ook kunnen ze hun taken beter verdelen.

Netwerken van solidariteit zijn in eerste instantie bedoeld om mensen uit de eigen omgeving die hulp nodig hebben kosteloos bij te staan. Dit kan zijn huiswerkbegeleiding  of bijlessen voor kinderen, kinderopvang, het verrichten van dringende klussen, hulp aan ouderen, mantelzorg, enzovoort. 

Vijf procent van het nationaal budget wordt besteed aan leger en politie. Europa beschikt hierdoor over een van de machtigste legers ter wereld.

De militaire dienstplicht vervult men bij het leger, de politie en de douane. Hierdoor wordt het mogelijk tot in de kleinste gehuchten voldoende toezicht te houden. Alle pakjes of containers die het land binnenkomen worden grondig gecontroleerd. Drugshandel wordt onmogelijk. De grenscontrole is nagenoeg waterdicht.

Met een Afrikaans land is een verdrag gesloten waardoor daar een groot opvangcentrum voor asielzoekers en vluchtelingen is opgericht. Al wie illegaal Europa binnenkomt wordt overgebracht naar dat centrum. Het geld dat nu bestemd is voor de opvang van migranten en voor ontwikkelingswerk wordt besteed aan een goed beheer van dat centrum (kortdurende beoepsopleidingen verschaffen, de terugkeer begeleiden, starters ondersteunen,...).

Er zijn geen moslims meer in Europa. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn goed op weg naar vrede, welzijn en welvaart. Goed opgeleide moslims, die nog gedurende een tiental jaren vanuit Europa en de Oliestaten worden betaald, staan in voor het onderwijs, de ziekenzorg, de sociale voorzieningen, de politie en de regering.

Europa is een confederatie geworden van natie-staten. Rusland en Israël maken er ook deel van uit.

Miljoenen blanke Amerikanen emigreren naar Europa om de multiculturele chaos en de burgeroorlog in de Verenigde Staten te ontvluchten.

Wenen wordt de politieke hoofdstad van Europa. Jeruzalem de spirituele hoofdstad van de westerse wereld. De joden herbouwen de tempel in Jeruzalem ( zie de belangrijke brief aan de moslims dd. 11 mei 2021: link )

Tussen de Europese Confederatie en het Groot Islamitisch Rijk onder leiding van Erdogan ontstaat een alliantie op basis van warme vriendschap en broederschap. Zij staan samen model voor vrede en voorspoed in de wereld.

Er wordt niet meer gereisd naar het buitenland. Toerisme is afgeschaft. Men brengt zijn vrije tijd door in eigen land of in de buurlanden.

Iedereen blijft wonen waar hij en/of zijn verre voorouders zijn geboren. Partners maken met elkaar de passende keuze. De mensen krijgen een baan in hun eigen omgeving. De netwerken voor solidariteit zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen en de kwaliteit van de infrastructuur.

Er zijn geen werklozen meer. Wie zijn baan verliest, kan onmiddellijk aan de slag in een netwerk van solidariteit.

Het land is in de mate van het mogelijk zelfvoorzienend voor de voeding van de bevolking. Landbouw en veeteelt zijn ecologisch verantwoord (voorbeeld: La ferme du Bec Hellouin). Vanuit de netwerken van solidariteit kan worden bijgedragen aan de ecologische landbouw en veeteelt. De mensen worden verzocht om niet meer dan één keer in de week vlees te eten. Er wordt absoluut geen vlees en vis meer ingevoerd van verre landen. De Europese landen maken hiertoe goede handelsverdragen met elkaar. Visserij en veeteelt wordt zo duurzaam mogelijk georganiseerd.

De bevolking wordt dringend opgeroepen slechts het noodzakelijke te kopen, zoveel mogelijk producten uit de eigen regio en de producten van vakmanschap. Producten waarvan de fabricage schadelijk is voor het milieu worden in de mate van het mogelijke niet aangeschaft. Voor alle toestellen geldt dat minstens tien jaar lang een update mogelijk is.

Internationale sportwedstrijden zijn afgeschaft. Men beperkt zich tot competities in eigen land.

Vliegtuigreizen zijn drastisch beperkt, zelfs tot het uiterste minimum. Slechts voor economisch en politiek noodzakelijke bijeenkomsten wordt met het vliegtuig gereisd.

In het openbaar en vrij onderwijs wordt drie uur per week les gegeven in bijbelse kennis. Niet om een bepaalde religie op te leggen, maar om zich te leren bezinnen over de ethische grondslagen van de Europese beschaving. Voor alle hogere opleidingen geldt dat een cursus filosofie en ethiek verplicht is.

De mensen worden uitgenodigd om wekelijks samen te komen in een kerk of een synagoge in hun buurt om zich over fundamentele kwesties te bezinnen met behulp van bijbelexegese. Indien gewenst kunnen humanisten aparte bijeenkomsten houden op zondag met ethische en filosofische thema's als programmapunten. Deskundige sprekers, bijbelkenners, filosofen en al wie meent iets te kunnen bijdragen aan de discussie worden hiervoor uitgenodigd. De inhoud van die bijeenkomsten wordt in de digitale wijkkrant uitvoerig toegelicht in een voor iedereen begrijpelijke taal. Koopzondagen worden afgeschaft, niet omwille van religieuze overwegingen, maar omdat een dag van bezinning in gezin en gemeenschap in deze nieuwe tijd noodzakelijk wordt geacht.

De politieke partijen streven in de mate van het mogelijke naar samenwerking. Het leidend principe is dat politiek geen strijd hoeft te zijn tussen tegenstanders, maar een gezamenlijke strijd om vrede te behouden en het goede in de wereld te realiseren. Referenda worden gezien als een belangrijk middel om het publiek bij het beleid te betrekken.

Er is een maximaal inkomen vastgesteld, inclusief de inkomsten van roerende en onroerende bezittingen. Het principe dat de economische activiteiten moet leiden is dat economie tot doel heeft de armoede en de miserie in de wereld op te heffen. Dit betekent dat voldoende geld en middelen ter beschikking worden gesteld voor netwerken van solidariteit in de Derde Wereld. Dit betekent ook dat moslims die vertrokken zijn uit Europa nog geruime tijd op onze steun kunnen rekenen.

Al het bovenstaande kan als volgt worden samengevat: in 2022 zijn we weer onszelf, kiest de mens weer voor het authentieke ’zijn’, is hij bevrijd uit de betovering van de tastbare dingen (geld, techniek,...) en uit de leegte van de virtuele, dit is de onwerkelijke wereld van internet (facebook, twitter e.d. zijn slechts technische hulpmiddelen; wat telt is het rechtstreekse gesprek met mensen in onze eigen omgeving). Of nog anders geformuleerd: in 2022 laat de mens zich niet meer bepalen door wat buiten hem ligt, maar door zijn authentieke innerlijk of zijn ware ’zijn’.

Als de mens zich laat bepalen door wat buiten hem ligt, is er altijd frustratie en competitie. De wereld is oorlog. Laat de mens zich leiden door zijn authentieke ’zijn’, dan vindt hij de innerlijke vrede en is hij beter in staat zijn vrede op anderen over te dragen. De geest is vrede

Enkele stellingen:

  1. Wie met de beste bedoelingen vluchtelingen en asielzoekers verwelkomt in Europa, zal uiteindelijk er mede verantwoordelijk voor zijn dat Europa meer en meer zal lijken op het Midden-Oosten. Dit wordt een bloedbad.
  2. Je kan over een paar duizend moslims een perfecte documentaire maken van geslaagde assimilatie en integratie. Maar er blijven er honderdduizenden over die ons zien als hun vijanden, die onderworpen moeten worden aan de sharia.
  3. Als slechts vijf procent van de moslims in Europa fanatiek is, dan zijn er in ons continent minstens drie miljoen potentiële terroristen.
  4. Scholen, kerken, synagogen, grote festiviteiten en meerdere politici moeten door zwaar bewapende militairen worden bewaakt. Het is naïef te denken dat die bescherming stopgezet zal kunnen worden. Alleen wie blind is, beseft niet dat de Derde Wereldoorlog als burgeroorlog is begonnen.
  5. De oplossing is niettemin eenvoudig. We kunnen de moslims en de islam vol respect behandelen. Maar zij kunnen slechts in vrede leven in hun eigen cultuur. Dit laatste is realiseerbaar met solidaire steun vanuit het Westen. (lees mijn boek ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst of ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag. (klik op afbeeldingen)
  6. Als Europa geen blanke beschaving zal blijven, zal de rest van de wereld nooit de Verlichting kennen en komen we allen in de duisternis van bijgeloof en primitieve stammenoorlogen terecht(*)

Klik op de afbeelding van mijn laatste essay:

DIGITAL BOOK THUMBNAIL
991516037116248

(*) met blank wordt niet het blanke ras bedoeld, maar Europeanen met Europese voorouders

literatuur


Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger.

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst. Amazon: CreateSpace Independant Publishing Platform. 

Acker, J.C.A. van (2017). De Europese politiek staat op los zand. In Brinks, J.H. e.a. (Eds). De Europese spagaat: Het Europa der Vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, pp. 253-269.

Acker, J. C.A. van (2018). Het Europees-Islamitische vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando.

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

LEES VERDER: Over verantwoordelijkheid

klik op afbeeldingen voor meer informatieJuliaan van Acker 

www.ministrando.org

juliaan.vanacker@gmail.com

laatste update vrijdag 6 juli 2018


IMG 0342
   © Juliaan Van Acker 2021