http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

van opvoedingsadviezen naar politiek beleid 

12 oktober 2019: Antisemitisme en ontkerkelijking komen beide voort uit de weerstand van de mensen tegen de ethiek van het judaïsme (de Tien Geboden) en van het christendom (de Bergrede). Bijvoorbeeld het verbod op echtscheiding of op ontrouw en het appel om ook zijn vijanden lief te hebben. Deze ethiek gaat in tegen de biologische krachten die de mens beheersen. Maar het zijn juist de biologische krachten die de wereld tot een hel kunnen maken.

Wat is hier de plaats van de islam? In meerdere islamitische landen is het leven een hel. Moslims zijn verantwoordelijk voor veel terreur in het Westen. Dit vraagt om een serieuze bezinning over de ethiek die de islam voorstaat. Als jodenhaat zo nauw verbonden is met de islam en als christenen als honden worden beschouwd, dan wijst dit op een zeer gevaarlijke gemoedsgesteltenis die de goedheid en de liefde onder de mensen bestrijdt. Dat is uitermate zorgelijk.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor totalitaire ideologieën: welke hel hebben zij niet op de wereld gebracht.

De conclusie dringt zich onherroepelijk op dat alleen de ethiek van het jodendom en het christendom de wereld kan redden, de wereld een betere plek kan maken voor de mensen en de wereld kan behoeden voor de gevolgen van hebzucht en machtswellust. (meer lezen?: beschouwingen en bij Levinas)

DEEL I. OPVOEDING EN JEUGDHULPVERLENING

1Adviezen bij opvoedings- en gedragsproblemen

nu worden te veel kinderen autistisch genoemd. Die hysterie moet ophouden want pedagogisch gezien is dit een ramp; zie mijn visie over opvoeding

2Gedragsproblemen in de klas

    Islamitische scholen

3Aanpak jonge criminelen

4. Geradicaliseerde moslims

5. Repressie van meisjes in de JeugdzorgMeisjescriminaliteit en seksueel losbandige meiden

6. Cursus Orthopedagogiek


DEEL II. ONZE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

1. Meest recente beschouwingen

2. Een hernieuwd Europa

3. mijn 120+ bijdragen aan de Nederlandse opiniewebsite ThePostOnline 


 overzicht alle teksten            


 


   © Juliaan Van Acker 2019