http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

van opvoedingsadviezen naar politiek beleid 


recent ( 19 juni 2019):Robotisering en Artificiële intelligentie en Wie zijn de mensen van goede wil?

DEEL I. OPVOEDING EN JEUGDHULPVERLENING

1Adviezen bij opvoedings- en gedragsproblemen

nu worden te veel kinderen autistisch genoemd. Die hysterie moet ophouden want pedagogisch gezien is dit een ramp; zie mijn visie over opvoeding

2Gedragsproblemen in de klas

    Islamitische scholen

3Aanpak jonge criminelen

4. Geradicaliseerde moslims

5. Repressie van meisjes in de JeugdzorgMeisjescriminaliteit en seksueel losbandige meiden

6. Cursus Orthopedagogiek


DEEL II. ONZE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

In deze website worden adviezen gegeven over hoe we onze politieke verantwoordelijkheid moeten opnemen. Worden deze adviezen niet gevolgd, dan zullen de verschrikkingen van de vorige eeuw slechts een detail in de geschiedenis zijn, in vergelijking met wat ons in de 21ste eeuw te wachten staat (voorbeeld: De gevreesde deportatie). Worden de adviezen wel gevolgd, dan treden we binnen in een tijdperk van de spiritualiteit en wordt dit de beste eeuw ooit.

Onder de volgende links wordt dit verder uitgewerkt:

1. Meest recente beschouwingen

2. Een hernieuwd Europa

3. mijn 120+ bijdragen aan de Nederlandse opiniewebsite ThePostOnline 


 overzicht alle teksten            


 


   © Juliaan Van Acker 2019