http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

van opvoedingsadviezen naar politiek beleid 

EUROPE AND ISLAM CAN SAVE THE WORLD

recent ( 16 augustus 2019): Met de vrouwenemancipatie begon de ellende  —> Mijn opmerking over Srebrenica is in de context als volgt te begrijpen: indien Dutchbat over voldoende manschappen had beschikt en de passende wapenuitrusting, dan zouden zij de moslimmannen zeker gered hebben. Helaas, door het halfzachte beleid van de regeringen (Frankrijk) en de VN is het drama gebeurd. Ondanks alles beschouw ik de Dutchbatters als grote helden, die hebben gedaan wat ze konden.


DEEL I. OPVOEDING EN JEUGDHULPVERLENING

1Adviezen bij opvoedings- en gedragsproblemen

nu worden te veel kinderen autistisch genoemd. Die hysterie moet ophouden want pedagogisch gezien is dit een ramp; zie mijn visie over opvoeding

2Gedragsproblemen in de klas

    Islamitische scholen

3Aanpak jonge criminelen

4. Geradicaliseerde moslims

5. Repressie van meisjes in de JeugdzorgMeisjescriminaliteit en seksueel losbandige meiden

6. Cursus Orthopedagogiek


DEEL II. ONZE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

1. Meest recente beschouwingen

2. Een hernieuwd Europa

3. mijn 120+ bijdragen aan de Nederlandse opiniewebsite ThePostOnline 


 overzicht alle teksten            


 


   © Juliaan Van Acker 2019